Từ ngày 1-7, Đồng Nai thêm 6 phường và 2 thị trấn

http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201905/tu-ngay-1-7-dong-nai-them-6-phuong-va-2-thi-tran-2947464/index.htm?fbclid=IwAR0UWa37wsDVeQpyKmDZIpb9uCdjCvnw6ZwBTMRmRml6TkANvyxCJH2JqaU

Có thể bạn quan tâm